Вибіркові  компоненти професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно Каталогу (переліку вибіркових дисциплін).