Мета вивчення дисципліни:

- формування у студентів знань про методи організації безпечного руху поїздів за допомогою використання засобів залізничної автоматики і телемеханіки, зокрема рейкових кіл та колійних датчиків,

- набуття умінь використовувати у практичних цілях методи аналізу та синтезу електричних рейкових кіл різних типів, проектувати сучасні системи залізничної автоматики на їх основі;

- набуття навичок використання сучасних комп’ютерних засобів для виконання складних розрахунків, моделювання та проектування технічних засобів залізничної автоматики та телемеханіки, володіння нормативною документацією з обслуговування та експлуатації рейкових кіл. пояснення принципів побудови та роботи систем автоматики та телемеханіки, призначених для полегшення управління технологічними процесами на залізничному транспорті, для забезпечення безпеки руху та підвищення пропускної здатності перегонів й станцій.

Завданням дисципліни є формування у здобувачів

наступних знань:

- роль пристроїв залізничної автоматики та телемеханіки у забезпеченні безпеки руху поїздів та підвищенні ефективності перевізного процесу на залізничному транспорті;

- види, призначення та принципи побудови рейкових кіл та колійних датчиків, що експлуатуються;

- основи моделювання та проектування електричних рейкових кіл;

- методи розрахунку й аналізу електричних рейкових кіл.

наступних вмінь:

- правильно читати й користуватися електричними схемами систем залізничної автоматики й телемеханіки при їх вивченні у повсякденній діяльності;

-застосовувати на практиці отримані знання про рейкові кола та колійні датчики, зокрема при проектування чи експлуатації систем залізничної автоматики, побудованих на їх основі.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен мати уявлення:

- про вимоги до проектування та експлуатації систем залізничної автоматики та телемеханіки;

- про тенденції й перспективи розвитку електричних рейкових кіл та колійних датчиків.