Студент, який успішно завершить вивчення дисципліни знатиме базові принципи алгоритмізації, вмітиме розробляти ефективні алгоритми та виконувати їх блок схеми.