ЗА КУРСОМ «Покращення обслуговування пристроїв автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда та АЛС»

 

з\п

Назва модулЯ

Навчальна

робота

(годин)

Вид

підсумкового

контролю

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

 

 

 

 

Нормативна частина (3Н)

14

ЗН-1

Законодавче регулювання діяльності залізничного транспорту України. Статут АТ «Укрзалізниця», структура Товариства, керівні органи управління.

2

ЗН-2

Стратегія реформування АТ «Укрзалізниця» та перспективи розвитку залізничного транспорту України.

2

ЗН-3

Соціальна відповідальність АТ «Укрзалізниця», як роботодавця. Галузева угода та трудове законодавство.

2

ЗН-4

Українська мова за професійним спрямуванням

2

ЗН-5

Основи організаційної психології, психології лідерства та ефективного управління.

2

ЗН-6

Комп’ютерні та інформаційні технології на транспорті. 

4

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

 

Нормативна частина (ФН)

12

ФН-1

Безпека руху на залізничному транспорті

4

ФН-2

Вимоги Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті

4

ФН-3

Основні положення про охорону праці, права та гарантії працівників. Алгоритм розслідування нещасних випадків та порядок дій

4

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

 

Нормативна частина (ГН)

43

ГН-1

Засоби автоматичного контролю технічного стану рухомого складу

15

ГН-2

Методи й засоби обслуговування систем контролю технічного стану рухомого складу та пристроїв АЛС

12

 

ГН-3

Сучасні пристрої АЛС

12

 

ГН-4

Економічна ефективність впровадження нової техніки та технологій в дистанціях сигналізації та зв’язку

4

 

 

Підсумковий контроль

3

Тестування (вхідне та вихідне )

ВСЬОГО:

72