НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗА КУРСОМ «Покращення обслуговування пристроїв електрозв’язку »

 

 

з\п

Назва модулЯ

Навчальна

робота

(годин)

Вид

підсумкового

контролю

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

 

 

 

 

Нормативна частина (3Н)

14

ЗН-1

Законодавче регулювання діяльності залізничного транспорту України. Статут АТ «Укрзалізниця», структура Товариства, керівні органи управління.

2

ЗН-2

Стратегія реформування АТ «Укрзалізниця» та перспективи розвитку залізничного транспорту України.

2

ЗН-3

Соціальна відповідальність АТ «Укрзалізниця», як роботодавця. Галузева угода та трудове законодавство.

2

ЗН-4

Українська мова за професійним спрямуванням

2

ЗН-5

Основи організаційної психології, психології лідерства та ефективного управління.

2

ЗН-6

Комп’ютерні та інформаційні технології на транспорті. 

4

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

 

Нормативна частина (ФН)

12

ФН-1

Безпека руху на залізничному транспорті

4

ФН-2

Вимоги Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті

4

ФН-3

Основні положення про охорону праці, права та гарантії працівників. Алгоритм розслідування нещасних випадків та порядок дій

4

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

 

Нормативна частина (ГН)

43

ГН-1

Сучасні системи телефонної комутації

11

ГН-2

Цифрові системи електрозв’язку

10

 

ГН-3

Мережі передачі даних

12

 

ГН-4

Сучасні кабельні мережі електрозв’язку

8

 

ГН-5

Організація і планування виробництва

2

 

 

Підсумковий контроль

3

Тестування (вхідне та вихідне )

ВСЬОГО:

72