Підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем "Фаховий молодший бакалавр" та освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст"