Обов`язкові  компоненти професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Мікропроцесорні та комп'ютеризовані системи керування»  спеціальністей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»