Метою вивчення навчальної дисципліни “Автоматичний і вибірковий телефонний зв'язок” є формування основних знань та положень про сучасні комутаційні системи, телефонні мережі та термінальне обладнання; знайомство з сучасними мережами із комутацією, їх структурою, функціонуванням, методологією побудови та використання в телекомунікаційних та інформаційних мережах. Основним завданням навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичної бази, практичних навиків і знань про основні напрямки розвитку систем абонентського доступу, побудови мереж з комутацією, методи та види комутації, цифрові комутаційні системи, методи маршрутизації, особливості сучасних комутаційних систем. В результаті вивчення студенти повинні знати: - основні принципи побудови комутаційних систем; - структури систем комутації; методи сигналізації і управління; - принципи побудови цифрових комутаційних полів; - методи побудови цифрових комутаційних блоків. вміти: - проводити розрахунок основних характеристик комутаційних систем; - будувати комутаційні поля з комутаційних приладів; - використовувати методи теорії телетрафіку для аналізу систем розподілу інформації. ознайомитись: - з сучасними тенденціями та перспективою розвитку абонентських систем; - з принципами побудови та методикою розрахунку комутаційних систем; - з цифровою системою комутації «SI2000» та типами абонентського доступу. Дисципліна “Автоматичний і вибірковий телефонний зв'язок” вивчається після дисципліни “Мережі електрозв'язку”, “Мікропроцесорна техніка”, “Теорія передачі сигналів електрозв’язку” та наряду з дисциплінами «Комп'ютерні мережі та системи» , “ Аналогові і цифрові системи передачі ”.